Creant identitats actives en la infància i en l'adolescència

INTRODUCCIÓ: FINALITAT I ESTRUCTURA DEL CONGRÉS

El grup d'investigació Activitat Física, Educació i Societat (AFES) de la Universitat de València té entre les seues principals línies d'investigació la promoció de la pràctica d'activitat física i de la salut. Durant la seua trajectòria, iniciada a principi dels anys 90, aquesta línia ha desenvolupat nombrosos estudis descriptius, de tall transversal i longitudinal, que han permés establir la relació entre l'activitat física i diferents variables de salut. A més, també formem part de la Red Internacional de Investigación en Educación Física y Promoción de Hábitos Saludables (EDUFISALUDABLE), l'objectiu principal de la qual és el desenvolupament de projectes que ajuden a generar coneixement científic, i intervencions efectives des de l'àrea d'Educació Física, amb el propòsit de millorar els hàbits saludables dels infants i adolescents.

A partir d'aquest coneixement, en els últims anys el grup s'ha focalitzat en el disseny, desenvolupament i/o avaluació d'intervencions col·laboratives a través d'estudis de cas en el context educatiu encaminats a la promoció d'hàbits de vida saludable, així com a establir processos de formació inicial i continuada tant amb l'alumnat com amb el professorat dels centres educatius. Aquestes accions han donat lloc a la creació del projecte Escola Activa finançat per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, la intenció de la qual es centra en l'estudi dels Centres Educatius Promotors de l'Activitat Física i l'Esport (CEPAFE) de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, una de les accions principals del projecte és la celebració del I Congrés Internacional Escola Activa i Salut amb el qual, com indica el seu lema, “creant identitats actives en la infància i l'adolescència”, pretenem donar a conéixer avanços científics, estratègies institucionals i comunitàries, així com experiències d'èxit i bones pràctiques en relació amb la promoció d'hàbits saludables en les diferents etapes educatives (Educació Infantil, Primària, Secundària i Universitat).

El congrés està dirigit tant a la comunitat científica, com a tots els agents implicats en la promoció de l'activitat fisicoesportiva en el context escolar (equips directius escolars, professorat, personal investigador) i comunitari (departament d'esports de la ciutat, caps de departament d'esports, educadors esportius, personal extraescolar). En aquest sentit, el programa d'activitats està pensat perquè tots els agents esmentats puguen, a més d'inscriure's com a assistents, participar enviant comunicacions que recullen accions, estratègies o bones pràctiques per a la promoció de l'activitat física, l'esport i la salut, així com contribuir a la mostra fotogràfica que estarà exposada durant la celebració del congrés.

En relació amb l'estructura del congrés, aquest començarà la vesprada del dijous 9 de novembre amb la ponència inaugural, la mostra fotogràfica “Promocionant estils de vida saludable en …” i el programa social paral·lel a les jornades. Es prolongarà al llarg de tot el divendres 10 de novembre amb el desenvolupament de diferents taules redones, sessions de comunicacions, tallers formatius i el sopar oficial del congrés. I conclourà el dissabte 11 de novembre amb l'última de les taules redones i sessió de comunicacions i la conferència de clausura. Esperem que el programa d'activitats proposat permeta a les persones assistents conciliar amb la seua jornada laboral o formativa.

En definitiva, la fi última d'aquest esdeveniment no és un altra que sumar esforços que contribuïsquen a la creació i consolidació de les escoles com a actius fonamentals de salut, en la línia que marquen institucions de referència com l'Organització Mundial de la Salut o la School for Health in Europe, que segur ajudaran a transferir i optimitzar les iniciatives que ja es desenvolupen en matèria de creació d'escoles actives tant en el nostre àmbit nacional, regional i local, com en l'àmbit internacional.


OBJECTIUS DEL CONGRÉS

-Promoure l'intercanvi i la difusió d'experiències de bones pràctiques sobre la promoció d'hàbits saludables en contextos educatius, així com investigacions i estudis sobre la temàtica.

-Presentar resultats de projectes d'investigació sobre la promoció de la salut i l'activitat físico-esportiva en contextos educatius i prioritaris.

-Facilitar l'intercanvi d'experiències, resultats d'estudis i presa de decisions sobre noves vies d'investigació entre les i els professionals vinculats a l'educació en salut i la promoció d'estils de vida actius.

-Analitzar les diferents perspectives i enfocaments sobre els quals s'organitzen les polítiques públiques i institucionals i com s'apliquen en els diferents contextos escolars.


El període d'inscripció comença 22-02-2023 fins al 31-10-2023
Accedir a la Fitxa d'inscripció
Call for Papers

Amb l'objectiu d'organitzar millor les sessions i presentacions, ens proposem seguir els passos d'un Call for Papers com segueix. La llista de temes per les contribucions és la següent... entrar

Envío de resúmenes

Si el seu treball ha estat seleccionat per ser inclòs al programa, per favor, enviï aquí els seu document definitiu: entrar