Creant identitats actives en la infància i en l'adolescència

INTRODUCCIÓ: FINALITAT I ESTRUCTURA DEL CONGRÉS

El grup d'investigació Activitat Física, Educació i Societat (AFES) de la Universitat de València té entre les seues principals línies d'investigació la promoció de la pràctica d'activitat física i de la salut. Durant la seua trajectòria, iniciada a principi dels anys 90, aquesta línia ha desenvolupat nombrosos estudis descriptius, de tall transversal i longitudinal, que han permés establir la relació entre l'activitat física i diferents variables de salut. A més, també formem part de la Red Internacional de Investigación en Educación Física y Promoción de Hábitos Saludables (EDUFISALUDABLE), l'objectiu principal de la qual és el desenvolupament de projectes que ajuden a generar coneixement científic, i intervencions efectives des de l'àrea d'Educació Física, amb el propòsit de millorar els hàbits saludables dels infants i adolescents.

A partir d'aquest coneixement, en els últims anys el grup s'ha focalitzat en el disseny, desenvolupament i/o avaluació d'intervencions col·laboratives a través d'estudis de cas en el context educatiu encaminats a la promoció d'hàbits de vida saludable, així com a establir processos de formació inicial i continuada tant amb l'alumnat com amb el professorat dels centres educatius. Aquestes accions han donat lloc a la creació del projecte Escola Activa finançat per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, la intenció de la qual es centra en l'estudi dels Centres Educatius Promotors de l'Activitat Física i l'Esport (CEPAFE) de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, una de les accions principals del projecte és la celebració del I Congrés Internacional Escola Activa i Salut amb el qual, com indica el seu lema, “creant identitats actives en la infància i l'adolescència”, pretenem donar a conéixer avanços científics, estratègies institucionals i comunitàries, així com experiències d'èxit i bones pràctiques en relació amb la promoció d'hàbits saludables en les diferents etapes educatives (Educació Infantil, Primària, Secundària i Universitat).

El congrés està dirigit tant a la comunitat científica, com a tots els agents implicats en la promoció de l'activitat fisicoesportiva en el context escolar (equips directius escolars, professorat, personal investigador) i comunitari (departament d'esports de la ciutat, caps de departament d'esports, educadors esportius, personal extraescolar). En aquest sentit, el programa d'activitats està pensat perquè tots els agents esmentats puguen, a més d'inscriure's com a assistents, participar enviant comunicacions que recullen accions, estratègies o bones pràctiques per a la promoció de l'activitat física, l'esport i la salut, així com contribuir a la mostra fotogràfica que estarà exposada durant la celebració del congrés.

En relació amb l'estructura del congrés, aquest començarà la vesprada del dijous 9 de novembre amb la ponència inaugural, la mostra fotogràfica “Promocionant estils de vida saludable en …” i el programa social paral·lel a les jornades. Es prolongarà al llarg de tot el divendres 10 de novembre amb el desenvolupament de diferents taules redones, sessions de comunicacions, tallers formatius i el sopar oficial del congrés. I conclourà el dissabte 11 de novembre amb l'última de les taules redones i sessió de comunicacions i la conferència de clausura. Esperem que el programa d'activitats proposat permeta a les persones assistents conciliar amb la seua jornada laboral o formativa.

En definitiva, la fi última d'aquest esdeveniment no és un altra que sumar esforços que contribuïsquen a la creació i consolidació de les escoles com a actius fonamentals de salut, en la línia que marquen institucions de referència com l'Organització Mundial de la Salut o la School for Health in Europe, que segur ajudaran a transferir i optimitzar les iniciatives que ja es desenvolupen en matèria de creació d'escoles actives tant en el nostre àmbit nacional, regional i local, com en l'àmbit internacional.


OBJECTIUS DEL CONGRÉS

-Promoure l'intercanvi i la difusió d'experiències de bones pràctiques sobre la promoció d'hàbits saludables en contextos educatius, així com investigacions i estudis sobre la temàtica.

-Presentar resultats de projectes d'investigació sobre la promoció de la salut i l'activitat físico-esportiva en contextos educatius i prioritaris.

-Facilitar l'intercanvi d'experiències, resultats d'estudis i presa de decisions sobre noves vies d'investigació entre les i els professionals vinculats a l'educació en salut i la promoció d'estils de vida actius.

-Analitzar les diferents perspectives i enfocaments sobre els quals s'organitzen les polítiques públiques i institucionals i com s'apliquen en els diferents contextos escolars.


Organitza, patrocina, col·labora